Help with Search courses

A model of the Blended learning - (30:70)

  • The purpose of the training is to identify the appropriate blending process required to adapt UEH course syllabus to the desired allocations of course contents into 30% online and 70% face to face teachings. 
  • The Training sessions will provide a clear understanding of what must happen to meet the training requirements that have been defined, thus, end-users receive training in the knowledge, skills, and/or abilities required to support the new roles, pedagogical processes and/or technology. 


Kiểm tra đạo văn dành cho giảng viên, người học

Tiện ích tự kiểm tra luận văn dành cho học giảng viên, người học tại UEH.

Tiện ích này giúp người dùng cải thiện khả năng tự học tập bằng cách tự kiểm tra đạo văn các sản phẩm học thuật của mình.

Học viên click vào Enrol me để truy cập vào khóa học

Phương pháp giảng dạy e-Learning

Khóa học được triển khai nhằm giúp cho giảng viên/cán bộ quản lý:
- Tổng quan về Internet, cách thức hoạt động của LMS-UEH
- Các phần cứng cần thiết cho sử dụng hệ thống LMS-UEH để giảng dạy
- Đăng nhập và sử dụng hệ thống
- Tạo khóa học, đưa sinh viên vào các khóa học
- Soạn slide/bài giảng, tài liệu học tập theo các tiêu chuẩn e-Learning
- Giảng bài qua video conference
- Kiểm tra, điểm danh trực tuyến
- Sử dụng kết quả học tập của người học
- Quản trị hệ thống (nếu được cấp quyền)

Phương pháp học tập e-Learning

Khóa học giúp cho sinh viên:
- Kết nối mạng với hệ thống LMS-UEH;
- Đăng nhập vào hệ thống;
- Sử dụng hệ thống để học trực tuyến;
- Sử dụng hệ thống để làm bài kiểm tra trực tuyến/ làm và nộp bài luận;
- Tra cứu tài nguyên trực tuyến;
- Cách thức tham gia diễn đàn trực tuyến với các bạn cùng lớp;
- Học online với giảng viên qua video conference.
Khóa học cho phép mọi người học tham gia bằng cách tự đăng ký.