Tin tức chung

Thông báo về cuộc thi Tìm hiểu Văn hoá UEH và các quy tắc ứng xử

Thông báo về cuộc thi Tìm hiểu Văn hoá UEH và các quy tắc ứng xử

by Admin LMS -
Number of replies: 0

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Văn hoá UEH và các quy tắc ứng xử" trên lms.ueh.edu.vn (sử dụng tài khoản có sẵn, không cần đăng ký trước).

Ngày thi: 08g00 - 20g30 ngày 14/11/2018.

Link làm bài trắc nghiệm: http://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=7319

 

Thông tin chi tiết về kế hoạch, nội dung và thể lệ của chuỗi hoạt động xem tại: http://ctct.ueh.edu.vn/vanhoa